Ringvirkning

- Et verktøy for å tenke nytt om landbrukets rolle i lokal samfunnsutvikling.

Landbruket har potensiale til å gi viktige bidrag i lokal samfunnsutvikling:

  • Flere og nye typer arbeidsplasser
  • Nye næringer som skaper dynamikk
  • Velferdstjenester og opplevelser til nytte og glede

Ett enkelt tiltak på ett område er kanskje ikke så stort i seg selv, men kan gi spennende ringvirkninger.

KS har utviklet et verktøy for en spennende og annerledes idédugnad, på jakt etter muligheter i den enkelte kommune. Her får dere også testet hvor gode de enkelte ideene er.

Les mer om verktøyet
Klikk på bildet over for å se film!
Spørsmål og svar
Hvem er verktøyet for?
Verktøyet er laget for bruk på idédugnader i kommuner. I utgangspunktet er det tenkt at kommunen selv står for arrangementet og inviterer deltakere. Vi tror en idédugnad blir best dersom det er bred deltakelse: politikere, ansatte fra ulike enheter i kommunen, landbruksnæringen, øvrig næringsliv og ulike andre fagmiljøer i kommunen. Verktøyet kan også brukes i økter med enkeltgrupper, for eksempel i kommunestyret.
Utbyttet fra en idédugnad med verktøyet er meget konkret: En rekke ideer til satsing i kommunen, med formulerte målsettinger og forslag til tiltak. Underveis blir også ”slitestyrken” til ideene testet. Svarene lagres elektronisk og kommunen kan enkelt hente ut en samlet rapport etterpå. Så ligger det en viss forpliktelse i å ta verktøyet i bruk: De som deltar vil ha forventning om at ideene – de beste i hvert fall – skal følges opp med videre handling.
Deltakerne på idédugnaden deles i grupper på 3-5 personer. Det kan være bare én gruppe, og vi anbefaler at det ikke er flere enn seks grupper i en økt. En prosessleder styrer arbeidet. Mye av jobbingen foregår i gruppene, men innimellom vil prosesslederen bryte inn, presentere ideer som har kommet opp på storskjerm og ha diskusjoner i plenum. Gruppene skal også på et tidspunkt vurdere hverandres forslag. Verktøyet er enkelt å bruke, slik at fokus blir på idéutviklingen.
Det tar minimum 3,5 timer å gjennomføre en økt med verktøyet. Vi anbefaler å sette av 4-5 timer. Kommunen må forberede idédugnaden, invitere deltakere, formulere en målsetting for hva man ønsker å få ut av dugnaden og lage en liten plan for hvordan man vil følge opp forslagene etterpå. Hvis kommunen vil lede dugnaden selv, må den som utpekes til dette også bruke noe tid på å sette seg inn i bruken av verktøyet og å forberede økten.
Det er en fast pris på kr 5.000,- pr kommune. Dette dekker adgang til nettløsningen (som kan brukes til så mange gjennomføringer man vil), fem eks av dialogduken, support og gratis deltakelse for én person på våre kurs for å lære opp de i kommunene som skal lede slike idédugnader. Ønsker dere ytterligere eks. av dialogduken, koster den kr 400,- pr stk. Dersom dere ønsker bistand til selve gjennomføringen, kan en prosessleder engasjeres, til en avtalt pris. Vi har forslag til flere prosessledere.
Fyll ut skjemaet nedenfor og send inn, så tar vi kontakt. Dere får tilsendt en veiledning vi har laget om hvordan planlegge og gjennomføre en idédugnad. Hvis dere ønsker å gjennomføre en idédugnad i kommunen, får dere tilsendt det nødvendige materialet og dere får en brukeradgang til den elektroniske løsningen. Dere bør beregne minst en måned fra dere tar kontakt med oss og til dere kan gjennomføre en idédugnad.
Verktøyet er utviklet av KS og finansiert av Landbruks- og matdepartementet. Prosjektet har hatt en referansegruppe med representanter fra kommuner, fylkesmennene og landbruksorganisasjonene. Dessuten har ulike eksperter fra bl.a. kommunale landbrukskontorer, Grønt Fagsenter i Nes og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning bistått i utviklingsarbeid. En pilotversjon av verktøyet er testet i fire kommuner.

Spørsmål og svar